خرید فایل*بررسی بهره وری شغلی کارکنان مركز توانبخشي باران مهر*

بررسی بهره وری شغلی کارکنان مركز توانبخشي باران مهربررسی بهره وری شغلی کارکنان مركز توانبخشي باران مهر|30017385|hj|
نمونه ای دیگر از بهترین فایل ها با عنوان بررسی بهره وری شغلی کارکنان مركز توانبخشي باران مهر آماده دریافت می باشد.فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 103

پيشگفتارمنابع علمي عديده اي گزارش داده اند كه بيماريها و مشكلات رواني در بين همه انواع بيماريها و امراض بار عاطفي، اقتصادي، خستگي، رواني و جسماني و فرسودگي زيادي را بر مراقبان چه خانواده و چه كاركنان مراكز ارائه دهنده خدمات درماني و توانبخشي تحميل مي كنند، پذيرش اين بار شايد تا حدي براي خانواده كه جگر گوشه اش به يكي از بيماريهاي رواني مبتلا شده است، توجيه پذير باشد، ولي درباره كاركنان مركز خدمات سلامت روان چنين موضوعي را به مصداق آن شمع تمثيل گونه كه خود آب مي شود تا روشني بخش حيات ديگران باشد جز با واژه هايي چون فداكاري و ازخودگذشتگي نمي توان وصف كرد.سالها پيش وقتي از خانه هايمان قدم به كوچه و خيابان مي گذاشتيم بيماراني را مي ديديم ژوليده، آشفته و نامرتب و با انواع و اقسام زخمها كه زير لب با خود سخني مي گفتند يا در خودمانده بودند و يا گاه با خشم برديگري مي خروشيدند. با ديدن اين تصوير كه كم هم رويت نمي شد. عذاب وجدان گريبان مان را مي گرفت و با خود يا با ديگران لب به نجوا و اعتراض مي گشوديم كه چرا كسي نيست تا به اينان كمك كند، دستگير آنان باشد، مرهمي بر زخمهايشان بگذارد.اينك چندسالي است كه شاهد تحولي در اين زمينه هستيم. سازمان بهزيستي بعنوان متولي درجه اول امور توانبخشي كشور موظف شد تا بيماران رواني مزمن را سازمان بخشي كند و مقرر شد تا با همكاري بخش غيردولتي صورت گيرد.

بهزيستي:عبارت است از مجموعه متشكلي از تدابير، خدمات و فعاليتها و حمايت هاي غيربيمه اي كه به منظور بسط رحمت اسلامي جامعه و حفظ ارزش ها و كرامات والاي انساني تكيه بر مشاركت هاي مردم و همكاري هاي نزديك سازمان هاي ذيربط در جهت گسترش خدمات توانبخشي، حمايتي، بازپروري، و پيشگيري از معلوليت ها و آسيب هاي اجتماعي و كمك به تأمين حداقل نيازهاي اساسي گروههاي كم بهره اقدام نمايند.

خدمات توانبخشي:توان بخشي عبارتست از مجموعه اي از اقدامات پزشكي، آموزشي، حرفه اي و اجتماعي كه موجبات استقلال نسبي افراد ناتوان و معلولين را در جامعه فراهم نموده و سبب بازگشت و الحاق مجرد آنان به جامعه و استفاده يكسان از فرصت هاي مختلف اجتماعي، آموزشي و اقتصادي در مقايسه با افراد سالم مي گردد.

معلولين رواني:شامل كليه مبتلايان به بيماريهاي مزمن رواني بوده، به نحوي كه حالت ايجاد شده در زندگي فردي و اجتماعي شخص تأثير گذاشته و وي را ناتوان مي سازد. مهمترين بيماريهاي اين مقوله شامل اسكيزوفرني، اختلالات خلقي (مثل افسردگي و ترس مرضي)، هيستري، وسواس و اختلالات پسيكوپاتيك مي باشد.درحال حاضر بيش از 130 مركز غيردولتي درمان و توانبخشي بيماران رواني مزمن در استانهاي مختلف كشور مشغول به فعاليت مي باشند.مدتي است كه ما به اصطلاح آدم هاي سالم ديگر كمتر دچار عذاب وجدان در اين باره مي شويم چرا كه هستند مراكزي و كساني تا به تيمار اين عزيزان بيمار بپردازيم و كساني كه با شكيبايي و بردباري زايد الوصف، انرژي زيادي مصروف مراقبت و ارائه خدمات به بيماران رواني مزمن مي كنند.باران مهر نيز نمونه اي از مراكز نگهداري غيردولتي است.كه با ارائه خدمات روانپزشكي، پزشكي، روان پرستاري، روان شناسي، كاردرماني، تمام وقت در اختيار شما عزيزان مي باشد.

مقدمهبهره وري مقولة جديدي نيست، قدمت نوشته هاي راجع به آن به سال هاي 400 قبل از ميلاد مسيح برمي گردد با يك نگرش دقيق تر متوجه مي شويم، قدمت نوشته هاي راجع به بهره وري شايد به زمان شروع زندگي انسان در زمين برمي گردد. كوششها و فعاليت هاي مختلف انسان همواره بر آن بوده است كه حداكثر نتيجه را از حداقل منابع و تلاش ها بدست آورد. شايد بتوانيم اين تمايل را كه حتي در زندگي انسان هاي بدوي به نوعي ديده مي شود بهره وري بناميم. در بينش مديريت علمي با بنيانگذاري فردريك تيلور فردگرايي سازماني يا رفتار عقلاني سازمان مترادف با بهره وري و استفاده بهينه از منابع و امكانات موجود به منظور نيل به اهداف تعيين شده معني شده است. از اين نوشته و تعريف پيداست كه طرفداران مديريت علمي به عنوان بنيان گذاران مكتب علمي نياز به علم خاصي براي افزايش بهره وري و كارايي را احساس نموده و مديريت علمي را پي ريزي نمودند.بهره وري مفهومي است جامع و كامل كه افزايش آن به عنوان يك ضرورت جهت ارتقاء سطح زندگي و رفاه بيشتر تا آرامش و آسايش انسان ها كه هدف اساسي براي همة انسان ها مي شود.همواره مدنظر دست اندركاران اقتصاد و سياست و دولتمردان بوده است. (گلابيان، 80 89).واژة بهره وري توسط دانشمندان علم اقتصاد و طرفداران مكتب مركانيليسم (سوداگري) وارد علم اقتصاد شده است. شايد به طور رسمي و جدي نخستين بار لغت بهره وري در مقاله اي توسط فردي به نام «گوئينزي» در سال 1766 ميلادي ظاهر شد. بعد از بيش از يك قرن يعني در سال 1883 آن طور كه فرهنگ لغت شناسي لاروس بيان مي كند، فردي به اسم «ليتر» بهره وري را بدين گونه تعريف كرد:«قدرت و توانايي توليد كردن» كه در اين جا اشتياق به توليد را بيان مي كند.از قدم هاي علم مديريت از «آدام اسميت» (تحليل گر روابط بين انسان و تقسيم كار) و «كارل ماركس» (ارائه دهنده نظرية ارزش نيروي كار) را مي توان نام برد كه هر دو در ارائه جامع مفهوم بهره وري در جهان نقش بسزايي دارند.(گلابيان، 80 79).ماركس معتقد بود در راه قرار گرفتن در مسير پيشرفت فني گرايش بسيار شديد به افزايش سريع تعداد ماشين آلات و ديگر ابزار نسبت به تعداد كارگر وجود دارد و به همين مناسبت سرمايه داران در مددجويي از شگردهاي نو كه بهره وري فردي كار را ارتقا مي بخشد، نيازمند ذخاير هنگفتي از سرمايه مي باشند و باز عنوان مي نمايد كه ارتقاء بهره وري نيروي كار اساسي ترين طريقي است كه سرمايه داران مي كوشند به مدد آن ارزش اضافي يا مازاد هر چه بيشتر افزايش دهند. (دليريان، 80) .از اوايل قرن بيستم اقتصاددانان واژه مفهوم كاملاً مشخص ذيل را ارائه دادند، «رابطة قابل سنجش بين توليد و عوامل كار».(گلابيان، 80 79).در اوايل قرن بيستم اين واژه مفهوم دقيق تري به عنوان رابطه بازده (ستانده) و عوامل و مسائل به كار رفته براي توليد آن بازده بدست آورد. فردي بنام ارلي در سال 1900 بهره وري را رابطة بين بازده و وسايل به كاررفته براي توليد آن بازده عنوان كرد.

مطالب دیگر:
🔗72- بررسی نشست زمین ناشی از حفاری مرحله ای تونلهای دوقلوی شهری به روش تجربی و عددی - مطالعه موردی تونل امیركبیر🔗73- استفادها ز روشهای تحلیلی و عددی برای تخمین نشست سطح زمین ناشی از حفاری مكانیزه قطعه شرقی - غربی تونل خط هفت متروی تهران🔗74- پیش بینی نرخ نفوذ ماشین حفرتونل ؛ مقایسه نتایج روشهای رگرسیون خطی چند متغیره شبكه عصبی و سیستم استنتاج تطبیقی فازی عصبی🔗75-تاثیر تونل سازی بروش EPB بر شالوده پل ها مطالعه موردی متروی خط 7 تهران🔗76- چارچوبی برای تعیین ساختار شكست كار WBS پروژه های تونلسازی🔗77-بررسی تاثیر پارامترهای زمین شناسی و خصوصیات ژئومكانیكی توده سنگ برراندمان رودهدر - مطالعه موردی تونل انتقال آب كاشان🔗78-تونلسازی مكانیزه در شرایط بحران آب وگاز مطالعه موردی تونل بلند زاگرس🔗79-تحلیل عددی عملیات لوله رانی به روش میكروتونلینگ در خاكهای ناهمگن🔗80- تاثیر روش انتقال موادحفاری شده در ضریب بهره وری ماشین TBM - مطالعه موردی در تونل بلند زاگرس قطعه -1- الف🔗81-مقایسه حداقل فشار لازم برای نگهداری سینه كار تونل با ماشین حفاری EPB به وسیله روشهایتحلیلی - تجربی و عددی مطالعه موردی خط هفت متروی تهران قطعه شمال🔗82- نقش پارامترهای زمین شناسی و مخاطرات ژئوتكنیكی در انتخاب ماشین تونلزنی🔗83-مطالعه آزمایشگاهی قابلیت تزریق پذیری آبرفت C تهران به منظور تونلسازی🔗84- ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای سازه های دیواری موسوم به تونلی🔗85-بررسی اثرناهمسانی مصالح رسوبی درحفاری تونل با استفاده از مدل چندصفحه🔗86- تخمین پارامترهای ژئومكانیكی و تنشهای برجای تودهسنگ اطراف تونل با استفاده ازتحلیل برگشتی و با بهكارگیری الگوریتم ژنتیك🔗87- بررسی تاثیر تونل بر روی نشست های سطحی زمین ناشی از گسلش🔗88- بررسی كاربرد روش سوپرپوزیشن درمحاسبه نشست سطحی حاصل از حفاری تونلهای دوقلو🔗89-بررسی تاثیر گسل در پایداری تونل تحت بار زلزله🔗90- مقایسه نتایج تحلیل عددی رفتار تونلهای دو قلو در تشكیلات چند لایه با نتایج حاصل ازمدلسازی آزمایشگاهی🔗دانلود پاورپوینت تاریخچه حمام های سنتی ایران🔗موبوگرام یا تلگرام پیشرفته برای ویندوز🔗مجموعه مقالات سبک رهبری🔗دانلود جزوه بیماری شناسی🔗نمونه سوالات درس انسان از دیدگاه اسلام با پاسخنامه🔗91- ارزیابی طیفهای ظرفیت درتحلیل و طراحی تونل های متروی شهری تحت اثرامواج لرزه ای با انجام مطالعه ای موردی