خرید فایل*بررسی زبان و ادبیات منظوم عربی در اصفهان از سده ی چهارم تا ششم هجری همراه با معرفی آثار و احوا*

بررسی زبان و ادبیات منظوم عربی در اصفهان از سده ی چهارم تا ششم هجری همراه با معرفی آثار و احوال شاعران عربی سرای اصفهانبررسی زبان و ادبیات منظوم عربی در اصفهان از سده ی چهارم تا ششم هجری همراه با معرفی آثار و احوا|30017395|hj|
نمونه ای دیگر از بهترین فایل ها با عنوان بررسی زبان و ادبیات منظوم عربی در اصفهان از سده ی چهارم تا ششم هجری همراه با معرفی آثار و احوا آماده دریافت می باشد.

ل شاعران عربی سرای اصفهانفرمت فایل: wordتعداد صفحات: 391

فهرست مطالبعنوانچکیدهمقدمه:فصل اولکلیات1 1 بیان مسئله1 2 اهداف تحقیق1 3 پیشینه تحقیق1 4 روش کارفصل دومنگاهی به تاریخ شهر اصفهان2 1 وجه تسمیه ی اصفهان2 2 1 پیش از اسلام2 2 2 در دوره های اسلامی2 2 3 در دوره زیاریان2 2 4 در دوره دیلمیان2 2 4 1 خدمات دیلمیان در اصفهان2 2 5 در دوره سلجوقیان2 2 6 در دوره خوارزمشاهیان2 3 ادیان و مذاهب2 4 علوم و معارف2 4 1 مراکز آموزش2 4 1 1 مساجد2 4 1 2 کتابخانه ها2 4 1 3 مدارس2 4 1 4 خانقاه ها2 5 نشر زبان و ادبیات عربیفصل سومادبیات منظوم عربی در اصفهان3 1 مدیحه سرایی3 1 1 مطلع قصاید مدحی3 1 1 1 مقدمه طللی3 1 1 2 مقدمه تغزلی3 1 1 3 مقدمه وصف خیال3 1 1 4 مقدمه ای با یاد ایام جوانی3 1 2 نوآوری در مطلع قصاید مدحی3 1 3 معانی و سبکهای تقلیدی و نو در مدح3 1 3 1 مدح امیران و وزیران3 1 3 2 مدح استادان و عالمان3 1 3 3 مدح در مراسم واعیاد مختلف3 1 3 4 مدح و وصف شهرها و کشورها3 1 3 5 مبالغه در مدح3 1 3 6 ابتکارهای نو در مدیحه سرایی3 1 3 7 گرایش خطابی3 1 3 8 کاربرد واژگان فارسی و اصطلاحات جدید در اشعار3 1 3 9 افراط در کاربرد آرایه های بدیعی2 1 4 مدایح مذهبی3 2 شعر تعلیمی3 2 1 شعر حکمی3 2 1 1 پندهای عربی پیش از دوره عباسی3 2 1 2 توجه ایرانیان به پند3 2 1 3 راههای ورود اندرزهای فارسی به ادبیات عربی3 2 1 3 1 ترجمه3 2 1 3 2 آمیختگی ایرانیان و عربها در زمینه های مختلف3 2 1 4 ویژگی ادبیات حکمی در عصر عباسی2 2 1 5 موضوعات ادبیات پند و اندرز3 2 1 5 1 بخشش و انفاق3 2 1 5 2 قناعت3 2 1 5 3 همت و تلاش3 2 1 5 4 صبر و شکیبایی:3 2 1 5 5 دوست3 2 1 5 6 رازداری3 2 1 5 7 علم و آموزش3 2 1 5 8 ارزشهای اخلاقی3 2 1 5 9 سفر3 2 1 5 10 تندرستی3 2 1 5 11 غنیمت شمردن عمر و ارزش آن3 2 1 5 12 دنیا و روزگار3 2 1 5 13 پیری وناتوانی3 2 1 5 14 مرگ3 2 1 5 15 پرهیزگاری3 2 1 5 16 قدرت خداوند وتوکل بر او3 2 1 5 17 استغفار3 2 1 5 18 – خدا شناسی3 2 1 5 19 خودشناسی3 2 1 5 20 دین3 2 1 5 21 دورویی3 2 1 5 22 حرص و طمع3 2 1 5 23 سخن چینی3 2 1 5 24 خود پسندی:3 2 1 5 25 مال اندوزی3 2 1 5 26 گمراهی3 2 1 5 27 غیبت3 2 1 5 28 حسادت3 2 1 5 29 تنبلی3 2 2 شعر تعلیمی مربوط به آموزش علوم و فنون3 3 وصف3 3 1 وصف در شعر کهن عربی3 3 2 وصف در عصر عباسی3 3 2 1 وصف طبیعت اصفهان و مناطق اطراف آن3 3 2 2 وصف باغ و بستان3 3 2 3 وصف برف و باران3 3 2 4 وصف گلها و میوه ها3 3 2 5 وصف اشیاء و بناها3 3 2 6 وصف حیواناتفصل چهارمبررسی آثار و احوال برخی مشاهیر اصفهانی از سده ی چهارم تا ششم هجری4 1 ابوالفرج اصفهانی4 1 1 جایگاه علمی و ادبی وی4 2 ابن طباطبای اصفهانی4 2 1 جایگاه علمی و ادبی وی4 3 صاحب بن عباد4 3 1 جایگاه علمی و ادبی وی4 4 ابواسماعیل طغرایی4 4 1 جایگاه علمی و ادبی وی4 5 عماد الدین اصفهانی4 5 1 جایگاه علمی و ادبی ویفصل پنجم5 نتیجه گیری«خلاصه الاطروحه باللغه العربیه»فهرست منابعچکیده

سرزمین کهنسال ایران از دیرباز مهد پرورش دانشمندان و ادیبان بسیاری در زمینه های مختلف بوده است که آثار باز مانده از آنها جایگاه خاصی برای این کشور در میان سایر ملل جهان به وجود آورده است. در بین شهرهای هنر پرور این سرزمین نیز برخی از آنها، مقامی بس رفیع به خود اختصاص داده اند که شهر اصفهان از آن جمله می باشد.اصفهان نامی آشنا در تاریخ و فرهنگ و ادبیات عربی است زیرا بزرگان و نام آوران بسیاری که از آنان، کتابها و آثار پر بها و ارزشمند باقی مانده منسوب به این شهر می باشند.زبان و ادبیات عربی در این خطه از قرن چهارم هجری شکل می گیرد و در سده های پنجم و ششم به اوج خود می رسد به طوری که در سده چهارم هجری، اصفهان، بغداد ثانی لقب یافت.در بررسی ادبیات منظوم عربی در اصفهان از سده ی چهارم تا ششم هجری به مضامین مدیحه سرایی و اشعار حکمی و وصف که بیش از سایر موارد در میان سروده های شاعران عربی سرای اصفهانی به چشم می خورد و نقطه مشترک میان اکثر آنهاست پرداخته شده است.

مقدمه:شکر و سپاس بی قیاس خداوند عزوجل را سزاست که یگانه بی همتا و آفریننده باغ رنگارنگ این جهان زیباست، او که در ایجاد این کائنات عظیم و این ستارگان درخشان و کهکشانهای وسیع بی سقف و بی ستون و این آسمان بلند نیلگون به نصیر ووزیر محتاج نگشت و در خلقت موجودات مشاورت نفرمود، بخشنده بی منت، آفریدگار پر رحمت، ارحم الراحمین.افضل صلوات و اکمل تحیات برسید مرسلین و خاتم نبیین، مفخر موجودات، سرور کائنات، شفیع موید رسول مسدد ابوالقاسم محمد (ص).از دورترین ادوار تاریخ تاکنون همواره طبع لطیف و اندیشه ظریف و قدرت خلاق قوم ایرانی همراه با خلق و خوی نرم و روحیه ی حساس، این ملت را از دیگر اقوام متمایز ساخته است. آنها همواره نقش بسیار مهمی در رشد و توسعه ی علم و ادب از زمانهای قدیم تا کنون ایفا نموده اند. چنین نقشی در توسعه زبان و ادبیات عربی نیز چشمگیر بوده است.بر کسی پوشیده نیست که علوم زبانی از جمله صرف و نحو و بلاغت، به دست ایرانیان فرهیخته پرورش یافت و به حد کمال رسید. نام بزرگانی چون سیبویه و ابو علی فارسی و نیز سکاکی و خطیب قزوینی و امام فخر رازی همواره بر تارک این علوم می درخشند. کتابت عربی نیز از آغاز حیات فنی خود، پرورش یافته ی ذوق ایرانیست تا آنجا که گفته شده است «بدئت اللکتابه بعبد الحمید و ختمت بابن العمید» هر دو شخصیت مذکور که آغاز و سرانجام کتابت به آنها نسبت داده شده است از نژاد ایرانی اند و سبک نگارش ابن عمید از سده ی چهارم هجری تا سالیان آغازین نهضت ادبی معاصر عربی به عنوان سبک غالب درنزد عموم نویسندگان عربی به شمار می آمد.در میان شهرهای این سرزمین یگانه، اصفهان بزرگ به شهادت آثار شگرف باستانی و کتب ارزشمند علمی و ادبی که زینت بخش موزه ها و کتابخانه های معروف دنیاست با ارائه و عرضه نوابغ علمی و شعرای برجسته، جایگاه ویژه و ممتازی را به خود اختصاص داده است.با توجه به اینکه سده ی چهارم تا ششم هجری زمان شکوفایی ادب عربی در اصفهان می باشد لذا در پایان نامه مذکور برآنیم که با معرفی شاعران عربی سرای اصفهان و بررسی سروده های ایشان، سیر تغییر و تحول ادبیات منظوم عربی را در این خطه، مورد تحقیق و ارزیابی قرار دهیم.

یا اصفهانیا اصفــهان ترنمی انغــــامی و تجملی بجمالک الــــــــمترامیو تبختری بحضاره شـــیدتها وقد اعتلت بسموک المتســــــامیو تسنمی ظهر الجـــبال الشمـ ـم حیث تشامخت بشموخک القوامو تزینی بحدائق الزهـــــرالتی قد زینت «زاینده رود» الــــــنامیسحرالربیع اتی لینزل فــی ربو عک فا قبلیه بــــقدک الـــــهنداموالصیف فی سیما سمائک یحتمی بحمیم حـــــب فـی سناک الحامیهذا خریفک جنه فرشــــت باو راق تــــجنن قـــــلبی المــــهتاماما الشتاء فانت فیه عروســـــه هیـــــــا ارقصی فـــی نشوه وهیامعجبا لریشه راسم رسم الجــما ل ویاله مـــــــن خــــــالق رسامرسم الجمال بنهرک الساری الذی یجری کـــــــجیش باســـل مقدامبلجین ماء یرتدی ثوب الـعروس ویلتوی فـــــــی مجمــــع الاجام

مطالب دیگر:
📝سیستم جامع مدیریت کابینت سازی با سی شارپ و اکسس📝سیستم جامع کتابخانه با سی شارپ و اکسس📝پروژه ماشین حساب پیشرفته با سی شارپ📝پروژه ارتباط ویژوال بیسیک با SQL📝آموزش تصویری نصب SQL server2008📝ترجمه مقاله تاثير سيستم هاي اطلاعاتي مديريت بر اداره مدرسه: مضمون تحقيقات در اين زمينه چيست📝بررسی الگوريتم ژنتيك و بهينه سازی چندين مسئله به آن📝پروژه تبدیل عبارت میانوندی به پسوندی در سی شارپ📝پروژه تبدیل عبارت میانوندی به پسوندی و محاسبه ی عبارت📝بررسی سیستم مشترکین شرکت گاز توسط سیستم فازی📝بررسی مقايسه سبك‌های دلبستگی بين افراد عادی و افراد خودكشی كرده‌ی 17 تا 36📝بررسی رابطه هوش معنوی با باورهای غير منطقی در زوج‌های دارای تعارض‌های زناشويی📝بررسی اثربخشی نظریه انتخاب به شیوه گروهی بر کیفیت زندگی و گرایش به مصرف مواد معتادان به م📝تحقیق رمزنگاری توسط سیستم های فرکتال و کیاس📝کتاب راز عشق و دلربایی📝طراحی و پياده سازی نرم افزار فرش مشهد📝بانک شماره همراه اول به تفکیک استان،شهر ، بخش📝سورس پروژه نقاشی با سی شارپ📝بررسی طراحی نرم افزار مکانیزاسیون کارگزینی شهرداری📝سورس شبیه سازی بازی کشتن مگس با مگس کش با نرم افزار ماکرومدیا فلش📝سورس شبیه سازی بازی تیراندازی به آدم برفی با نرم افزار ماکرومدیا فلش📝سورس انیمیشن با ماکرومدیا فلش📝ارزیابی روشهای طراحی حفاری (انتخاب نوع و تعداد مته) در حفاری های نفت و گاز ایران و ارائه روش بهینه📝انتقال الكترونيكي وجوه و آشنایی کامل با تجارت الکترونیکی📝زندگي‌نامه و بررسي آثار فرانسيس بيكن